Suomen kaunein kunta, Kangasniemi laskee jätevetensä riittämättömästi puhdistettuina maamme 8. suurimpaan järveen, Puulaveteen. Likaaminen ei ole vain Puulan ongelma, vaan valitettavasti se koskee laajemminkin maamme ainutlaatuista järviluontoa.

Allekirjoittamalla kansalaisadressin tuet toimenpiteitä puhtaan Puulan hyväksi ja samalla ilmaiset kannanottosi Suomen vesistöjen likaamista vastaan.

Nimien keruu kestää 15. marraskuuta saakka.

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Itä-Suomen Ympäristövirasto ei uusi Kangasniemen kunnalle jätevesien päästölupaa Puulaveteen kunnan jättäessä asiasta
hakemuksen vuoden 2006 loppuun mennessä. Perustelumme ovat:

1. Kangasniemen kunta on vuosia laskenut jätevetensä puhdistamosta
suoraan matalalle, pääosin alle 10 metrin syvyiselle, allasmaiselle
Ruoveden selälle. Sille päästetään vuodessa typpimäärä, jolla voitaisiin
lannoittaa 92 ha peltoa. Seuraukset ovat katastrofaalisia. Vesi on
muuttunut kirkkaasta vihertäväksi. Rehevöityminen on voimakasta
rannoilla, karikoiden tuntumassa jopa neljän metrin syvyydessä.
Roskakalakanta, jota Ruoveden selällä ei vielä 1990-luvulla juurikaan
ollut, on nyt voimakas ja on omiaan kiihdyttämään vesistön
likaantumista.

2. Kangasniemen kunnan jätevesipuhdistamon puhdistusaste on vaatimaton,
kun sen pitäisi olla ainakin 95 prosenttia.

3. Ehdottomasti painavin syy jätevesipäästöluvan eväämiseen on
Puulaveden merkitys kriisiajan puhtaan veden varastona. Ruoveden selältä
vedet virtaavat suurelle Puulalle, Simpiän ja Karttuun selille. Veden
laadun muuttuminen on pantu merkille myös näillä alueilla, ja se näkyy
rehevöitymisenä ja limoittumisena.

Esitämme, että Kangasniemen kunnalle annetaan enintään kahden vuoden
siirtymäaikaa jätevesipäästöjensä uudelleenjärjestelyyn.
Syksyllä 2006

Puula puhtaaksi -kansalaistoimikunta