Jorma Lappalainen vastasi Pohjois-Savon ympäristökeskuksesta.Hienoa! Hän kertoi, että asiassa on edetty siten, että Lappalainen on keskustellut asiasta Pohjois-Savon ympäristökeskuksen päällikön Kaisu Mikkosen ja Ympäristönhoito ja vesivarojen käyttö -yksikön päällikön Jukka Hassisen kanssa. 

Kaisu Mikkosen kanssa Lappalainen on sopinut, että alueelta otetaan näytteitä. HURRAA! He sopivat näytteenottopaikoista ja -ajankohdista tarkemmin kuulemma sitten, kun Irmeli Taipalinen tulee lomalta. Lappalainen oli kuitenkin jo vilkaissut nopeasti alueelta otettujen vesinäytteiden tuloksia, muttei nopealla vilkaisulla huomannut tuloksissa merkittäviä muutoksia. Kirjoitin Lappalaiselle hätäpäissäni heti vastauksen (löytyy lisäsivuilta), jossa peräänkuulutin hieman laajempaa ekologista kartoitusta lahtien alueelta, sillä tämä koko hankehan on lähtenyt nimenomaan ranta-asukkaiden silmämääräisten havaintojen pohjalta - ei tutkimustuloksien todentamien lukujen perusteella. Kuka tahansa voi sanoa, että Akonpohjan ja Kylmäpohjan vesialue on rehevöitynyt kahdessakymmenessä vuodessa rajusti.

Jukka Hassisen kanssa Lappalainen oli sopinut, että on tarve pitää palaveri Juankosken kunnan kanssa. Hassisen mukaan asia kuuluu Ilpo Käkelälle, joka on vielä lomalla kaksi viikkoa. Hassinen oli painottanut, että mikäli hanke etenee ympäristökeskuksessa, niin kaikkien maanomistajien tulee olla myötämielisiä hankkeelle ja sen edellyttämille toimenpiteille.Käytännössä tämä sitten minun arvioni mukaan vaatii kyläläisten koollekutsumista keskustelutilaisuuteen ja tiedonvälityksen terävöittämistä.

Asiat tuntuvat menevän eteenpäin. Hyvä juttu!