Akonpohjaan on rakenteilla uusi suuri navetta. Hanke on niin suuri, että se vaatii ympäristölupahakemuksen ja naapurien kuulemista. Lehdessä ilmestyneessä kuulutuksessa lukee myös näin: Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus tehdä kirjallisia muistutuksia hakemuksen johdosta. Myös muilla henkilöillä ja heitä edustavilla yhteisöillä on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksesta. Niinpä sitten lähetin Pohjois-Savon ympäristökeskukseen asiasta seuraavan sisältöisen kirjallisen muistutuksen:

Maatalousyhtymä Nykänen Jarmo, Kirsi ja Juha hakee ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaisesti Pohjois-Savon ympäristökeskukselta ympäristölupaa lypsykarjanavetan laajentamiselle.

Tämän kirjallisen muistutuksen tarkoitus ei ole lannistaa kyseisen maatalousyhtymän osakkaita heidän pyrkimyksissään. Päinvastoin, olen hyvin iloinen, että hiljaiseksi käyneellä kylällä on uusia nuoria yrittäjiä, jotka pitävät maaseutua elävänä.

En ole nähnyt maatalousyhtymän ympäristölupahakemusta, mutta uskon, että se on tehty huolellisesti ja lain mukaan. Tässä kirjallisessa muistutuksessa esitän kuitenkin Jarmo, Kirsi ja Juha Nykäselle hartaan toiveen kiinnittää erityistä huomiota vesistönsuojelun näkökohtiin. Uusi navettahan sijaitsee Västinniemen kylässä Tyynelä-tilalla (kiinteistörekisteritunnus 174-436-0012-0029). Tila sijaitsee siis Akonveden rannalla, Kylmäpohjaan sulkeutuvan lahden suulla. Kun Kylmäpohjan ja Akonpohjan matalat lahdet kärsivät tällä hetkellä ihan silmämääräisestikin arvioiden vakavista rehevöitymisongelmista, niin uudet vesistön kuormittajat olisi ehdottomasti minimoitava. Pyytäisinkin maatalousyhtymää kiinnittämään huomiota suojakaistoihin ja mm. siihen, onko lehmien laiduntaminen vesirajassa aivan välttämätöntä.

Muilta osin toivotan Jarmolle, Kirsille ja Juhalle onnea heidän pyrkimyksissään ja paljon voimia suuren urakan edessä.

Espoo 14.8.2006

 

Ulla Lahdes

Kylmäpohjan kesäasukas