Soitin Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n toiminnanjohtajalle, limnologi Jorma Ronkaiselle ja kysin, voisinko saada käsiini Akonpohjan vesinäytteiden tulokset. Hän sanoi, että ne ovat aivan julkista tietoa ja, ja ne löytyvät mm. Hertta-tietokannasta. Minä en tietenkään tuohon tietokantaan pääse, mutta Ronkainen sanoi, että esim. ympäristökeskuksen virkailija Taina Hammar voisi lähettää minulle tietoja. Ronkainen oli sitä mieltä, että Akonpohjan vesitilanne on heikko, koska sitä rasittavat tukin uitto ja maatalouden päästöt. Tilannetta vaikeuttaa hänen mukaansa se, että lahdet ovat melko matalia, ja veden vaihtuvuus niissä on huono.( Isäni on kertonut, että aikaisempina vuosina on Akonpohjan lahtien alueella ollut voimakkaat kevättulvat, jotka ovat nostaneet veden pelloille saakka. Nämä ovat tietysti tuolloin aiheuttaneet voimakasta vesien vaihtumista. Nyt kevättulvia ei enää ole, koska jossain vesien yläjuoksulla on vesiviäyliä tammettu.) Kaiken kaikkiaan Ronkainen tuntui pitävän tilannetta melko epätoivoisena, mutta hän toivotteli minulle kuitenkin onnea pyrkimyksissäni.

Savon Sanomista soitettiin. Toimittaja Taneli Hämäläinen oli tekemässä juttua Pohjois-Savon vesistöjen tilasta. Hän suunnitteli ottavansa Akonveden esimerkkitapauksesksi ja olisi kaivannut jotakuta paikallista haastateltavakseen. En kuitenkaan osannut usuttaa Hämäläistä kenenkään kyläläisen luokse.Hän oli lukenut minun pyrkimyksistäni ja olisi voinut haastatella minuakin, jos olisin ollut paikkakunnalla. Juttu sitten kuivui kokoon, kun haastateltavaa ei löytynyt eivätkä he saaneet kuvitusta paikan päältä. Harmiharmiharmi.

Toimittaja Hämäläinen kuitenkin neuvoi minut Lakepromo-projektin Internet-sivuille (http://webd.savonia-amk.fi/projektit/markkinointi/lakepromo/index_fi.html). Siellä kerrotaan näin:

Lakepromo-hankkeen tavoitteena on edistää vesistökunnostuksen eri toimijoiden välistä vuorovaikutusta sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Hankkeessa keskitytään erityisesti suunnitteluvaiheeseen ja rehevöitymisen vaikutusten ehkäisemiseen ja hoitoon.

Hankkeella lisätään tiedon ja kokemusten vaihtoa eri alueiden ja eri tahojen välillä. Näin edesautetaan parhaitten käyttökelpoisten ratkaisujen löytymistä suunnittelun ja päätöksenteon tueksi.

Kansalaisia rohkaistaan osallistumaan lähiympäristönsä vesistöjen kunnostukseen ja hoitoon tarjoamalla koottua ja selkeää tietoa vaikutusmahdollisuuksista. Samalla lisätään viranomaisten ja paikallisten asukkaiden välistä vuoropuhelua.

Lakepromo-hankkeen tavoitteena on edistää vesistökunnostuksen eri toimijoiden välistä vuorovaikutusta sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Hankkeessa keskitytään erityisesti suunnitteluvaiheeseen ja rehevöitymisen vaikutusten ehkäisemiseen ja hoitoon.

Hankkeella lisätään tiedon ja kokemusten vaihtoa eri alueiden ja eri tahojen välillä. Näin edesautetaan parhaitten käyttökelpoisten ratkaisujen löytymistä suunnittelun ja päätöksenteon tueksi.

Kansalaisia rohkaistaan osallistumaan lähiympäristönsä vesistöjen kunnostukseen ja hoitoon tarjoamalla koottua ja selkeää tietoa vaikutusmahdollisuuksista. Samalla lisätään viranomaisten ja paikallisten asukkaiden välistä vuoropuhelua.

 Laitoin sähköpostia Lakepromon koordinaattorille Arja Ruokojärvelle, mutta hän taitaa olla tällä hetkellä kesälomalla.

Juttuni julkaistiin kuulemma Koillis-Savossa ison kuvan kera, ja tällä kertaa nettiosoitteetkin olivat kai ihan oikein. Hienoa. (Juttu on luettavissa ohessa olevilta lisäsivuilta.)

NETTIADRESSISSA 70 NIMEÄ!