Tervehdys!

Sain päälliköltäni Jukka Hassiselta toimeksiannon paneutua meidän osaston puolesta Akonvesi-ongelmaan. Viimeisempien analyysitulosten perusteella näyttäsi pudotuspaikan ympäristö poikkeavan etenkin syvännenäytteen osalta heikompaan suuntaan järven muihin näytepisteisiin verrattuna. Kokonaan toinen kysymys on mitä tilanteen parantamiseksi voidaan tehdä ja sitä meidän täytyy ryhtyä pähkäilemään aluksi kaupungin kanssa  loppusyksyn aikana. Pidämme teidät sitten tilanteen tasalla asian etenemisestä.

Syksyisin terveisin

 Ilpo Käkelä
Suunnittelija, FM
Pohjois-Savon ympäristökeskus
E-Mail: ilpo.kakela@ymparisto.fi
Puh: 020 490 4802