Hei!

Viestisi oli mukavaa kuultavaa. Hienoa, että tämä meidänkin asia otetaan siellä vakavasti.

Itse täällä maallikkona vain mietin, miten tuota lahtien rehevöitymista voisi todentaa kaikkein parhaiten. Jotenkin tuntuu, etteivät pelkät syvänteistä otetut näytteet nyt ihan anna kuvaa järven tilasta. Tämä koko meidän hankehan on lähtenyt ranta-asukkaiden silmämääräisistä havainnoista ei vesinäytteiden todentamista tuloksista. Jos järven tilaa tarkastelee www.ympäristö.fi sivuilla olevien ohjeiden mukaan (http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=100&lan=fi), niin voi huomata, että veden väri, näkösyvyys, kalaverkkojen ja rantakivien limoittuminen sekä vesikasvillisuuden runsastuminen ja muuttuminen kielivät kyllä siitä, että kahdessakymmenessä vuodessa on tapahtunut todella paljon, vaikkeivät mittaustulokset sitä näyttäisikään.

En tiedä, miten voisi parhaiten saada selville, mitä tuolla järvellä tapahtuu, mutta jonkinlaista laajempaa ekologista kartoitusta tilanne ehkä vaatisi. Lahtien, rantojen ja ojansuiden tilannehan on ihan toinen kuin syvänteiden, vaikka tiedänkin, että syvänteiden tilanne osaltaa indikoi järven tilaa, mutta koko totuutta se tuskin kertoo.

Palataan asiaan. Kiitos taas kaikista toimistasi.

T. Ulla Lahdes

JK Minulle jäi vähän epäselväksi nuo maa-alueilla tehtävät toimet. Tällaiset toimet tietysti sitten vaativat jo kyläläisten koollekutsumista ja hyvää tiedotusta. Kokonaan oma lukunsa on sitten vielä Järvi-Suomen Uittoyhdistyksen toiminta, joka kuormittaa rankasti vesialuetta.